onsdag 19 maj 2021

Text om utställningen "I den djupa skogens famn"


 Text om utställning som just nu pågår på Konstfrämjandet i Karlstad, "I den djupa skogens famn", stort tack för dina fina ord  Kristoffer Ejnermark!

"I hjärtat av utställningen finns smärtsamma minnen över en förlorad urskog, då hon och farmorn en dag blev chockade över att urskogen i norra Värmland förvandlats till ett dött kalhygge. I hjärtat av utställningen är varje träd som huggits till döds symboliskt karvat till hjärtan av bark. Smärtan över att något storartat levande och vackert plötsligt bara försvann blir nu symboliskt manifesterat som gravmonument - varje hjärta av bark talar till en; se på mig, jag har fötts och levt ett liv, men nu är jag död. Eriksdotter visar här ett mänskligt behov av att viktiga saker inte bara kan försvinna i tomma intet. Utställningen fortsätter att utforska denna resa av förändring - födelse, liv, och död.

En del av utställningen fortsätter utforska detta genom minnen där de blandas med varandra, ibland upplöses och ibland existerar minnena samtidigt med varandra - med en stilfull teknik där foton läggs i lager på lager. Eriksdotter visar här hur människan inte alltid är rationell och mekanisk i sina tankar, man hade kanske tänkt sig att ett tema om skogen skulle göra att fotona enbart handlade om skogen, men Eriksdotter blandar ibland in minnen från helt andra miljöer och avslöjar då den komplexa sidan av mänskliga minnen. Människors tankar följer inte alltid en rak röd linje, utan kanske mer kan förklaras som ett rhizomatiskt mönster. Plötsligt dyker det upp en klänning, eller en möbel bland minnena av skogen. Det är ett vackert sätt att visualisera mänskliga minnen, vilka reflekteras så som om de vore reflexer på vattenytan av en sjö. I en annan symbolisk installation visualiserar hon förändringen hos en fågel, där födsel slutligen leder till död med en samling av knyten bestående av röd tråd emellan som symboliserar livet. Och där till höger om fågelinstallationen ligger ett budskap som summerar utforskningens resultat; ”födsel, död, och däremellan finns livet”. 

Hur ska vi tolka detta om inte att födsel och död skapar livet, och att det är livet som skapar mening och substans? Vi kan luras att tro att utställningen cirkulerar kring döden, men är det inte minnet av farmoderns smärta och tårar som kanske egentligen är i fokus? Det var inte döden som fick avsluta budskapet om fågeln och skogen, utan livet i ständig förändring."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar