fredag 26 mars 2021

Tema djur på Kronoparksskolan i Karlstad


Rapport från jobbet som skolkonstnär på Kronoparksskolan i Karlstad 🙂

En "korridorkorsning" har nu fått en bild på tema nordiska djur som vi just nu arbetar med på skolan. Eleverna tecknade och skrev fakta om olika djur och i den här klassen blev resultatet en gemensam bild som också inspirerar alla som passerar i korridoren. Bilden här i korsningen kommer att bytas ut regelbundet och belysa skolans aktuella tema.

En annan klass arbetade med skogsmöss och vek pappersmöss av gamla böcker från biblioteket som skulle slängas bort. Vid den kommande utställningen i Skaparskogen kommer skogsmössen att få bo i en stubbe eller flera för mössen blev ganska stora🙂 Det visade sig vara en tålamodsprövande uppgift att vika så många sidor i böckerna men barnen klarade det galant. Eleverna skrev också ner fakta om skogsmusen. Andra klasser har jobbat med tovning av ormar och möss, några har skapat myror i metalltråd, tillverkat djurmasker och sedan fotograferat varandra och så vidare, fler bilder kommer.

Djur tecknades, klipptes ut och placerades på den gemensamma bilden.
 
Gamla böcker blev skogsmöss, bra att få uppleva att saker som ska slängas bort kan användas.
Mössen har tovade ögon i ull och öron av spillbitar av skinn, nos och svans av ullgarn.


Sida efter sida ska vikas...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar